Tecawe – dlaczego Mosze nie został kohenem?
Z kapelusza / 13/02/2011

We ata tecawe et bnei Israel – rozkażesz synom Izraela… Tecawe jest w całości poświęcona kapłanom, a precyzyjniej – ich strojom. Zastanawia, dlaczego w całej parszy ani razu nie zostało wymienione imię Mojżesza, mimo że Bóg wciąż bezpośrednio zwraca się do Niego. Bodaj Raszi twierdził, że jest to konsekwencja zdania, które sam Mosze wypowiedział do Boga: „Jeśli im nie przebaczysz, wymaż z Pisma moje imię” – zakrzyknął po tym, jak Izrael oddał cześć złotemu bożkowi w czasie, gdy Mosze otrzymywał z rąk Haszem tablice z przykazaniami. Tora w tej parszy mówi szczegółowo o strojach kapłańskich i o procedurze (jak brzydko brzmi ten wyraz w takim kontekście…) stawania się kohenem przez Aharona – brata Mojżesza. Ależ chciałbym wejść kiedyś do ówczesnej świątyni…